Belastningsklasser ifølge DIN EN 1433

DIN EN 1433 „Afvandingskanaler til kørebaner og gangarealer" er en standard, som specificerer krav til præfabrikerede, lineære afvandingsrender til opsamling og afledning af overfladevand fra områder for fodgængere og/eller kørende trafik.

Disse kanaler er enten defineret som type I, der ikke kræver yderligere understøtning, eller som type M, der kræver ekstra understøtning for at tage hensyn til vertikale og horisontale belastninger, i henhold til producentens anbefalinger. Denne standard specificerer definitioner, klasser, udformning og prøvningskrav, mærkning og kvalitetsstyring for afløbsrender. Belastningsklasserne går fra Klasse A 15 til Klasse F 900.

Gående trafik

Gående trafik

 • Områder uden trafik
 • På privat grund
 • Grønne områder
Belastningsklasse A 15

Klasse A 15

 • Fodgænger
 • Cyklister
 • Grønne områder
Belastningsklasse B 125

Klasse B 125

 • Park- og boligområder
 • Privat parkering (indkørsler)
 • Egnet til forgængere, cyklister og personbiler
Belastningsklasse C 250

Klasse C 250

 • Kantsten
 • Gågader
 • Parkeringsplads og områder med begrænset lastbiltrafik

Belastningsklasse D 400

Klasse D 400

 • Offentligt kørebaner (tværafvanding af motor- og motortrafikvej undtaget)
 • Parkeringspladser
 • Gågader med tung trafik
Belastningsklasse E 600

Klasse E 600

 • Industriområder med truckkørsel
 • Godsterminaler
 • Intensiv lastbilstrafik
Belastningsklasse F 900

Klasse F 900

 • Lufthavne
 • Containerterminaler
 • Andre områder med ekstrem belastning