BIRCOmax-i®, skybrudsrenden med den enorme optagelseskapacitet

KÆMPE VOLUMEN

Imødegå klimaforandringernes udfordringer på den optimale måde. Skybrudsrenden med den enorme optagelseskapacitet kan opsamle hele 512 liter pr. løbende meter og udgør et omgående virkende vandreservoir. Takket være hyperbel-konstruktionen kan den klare selv de største belastninger – især når der er tale om en Type-I installation.Maksimalt volumen | tilbageholdelsesvolumen til byer og industri

BIRCOmax-i® – ikke bare en ny afvandingsrende men en helt ny kategori af skybrudsrender. Imødegå klimaforandringernes udfordringer på den optimale måde. Et fremragende valg til klimatilpasningsprojekter.

Op til 512 liter per løbende meter

BIRCOmax-i® sikrer overfladenær, hurtig afvanding af store arealer. Renden fungerer som et omgående optagelsesreservoir og afhjælper situationen markant, f.eks. ved skybrud. Den ekstra store kapacitet i renden aflaster i høj grad de efterfølgende ledningsnet, kanaler eller grøfter.


Maksimal stabilitet | stålarmeret betonrende i en ny form

Den nye BIRCO hyperbel-konstruktion sikrer maksimal stabilitet og fordeling af kræfterne. Fremstillet ved den mest moderne produktionsteknik i førsteklasses C 60/75 beton med højkvalitets-stålforstærkning

Optimal form

Den optimale BIRCO hyperbel-konstruktion sikrer maksimal stabilitet og reducerer samtidig pladsbehovet.  En intelligent teknologi til fremtidens byggeri.

Den særlige hyperbel-konstruktion med en stor indvendig bredde i bunden af BIRCOmax-i® renden øger volumen og forbedrer rendens selvrensningsevne. Desuden bliver kræfterne fordelt så BIRCOmax-i® kan klare selv de største belastninger – især når der er tale om en Type-I installation, hvor det ikke er nødvendigt med omstøbning af beton på siderne af renden.


BIRCOmax-i® | Kæmpe tilbageholdelsesvolumen og maksimal styrke

Imødegå klimaforandringernes udfordringer på den optimale måde. Skybrudsrenden med den enorme optagelseskapacitet kan opsamle hele 512 liter pr. løbende meter og udgør et omgående virkende vandreservoir. Takket være hyperbel-konstruktionen kan den klare selv de største belastninger – især når der er tale om en Type-I installation.

BIRCOmax-i® | Anvendelsesområder

 • Lufthavne
 • Havne
 • Industri- og logistikterminaler
 • P-pladser med vendepladser til lastbiler
 • Pladser foran offentlige bygninger, banegårde, skoler, haller
 • Veje
 • Overalt, hvor der er brug for omgående tilbageholdelse af store vandmængder
 • Supplement til kloaknettet

Til hurtig afvanding af områder, der er udsat for store belastninger. 

 

BIRCOmax-i® | Fakta

 • Afløbsrendesystem: NB 220, 320, 420, 520 – alle fås i forskellige indbygningshøjder
 • Førsteklasses betonkvalitet C 60/75
 • Indbygningslængder 1,5 og 3,0 m
 • Den nye BIRCO hyperbel-konstruktion sikrer maksimal stabilitet
 • Type-I installation
 • 5 mm støbejernskarm med CDP-coating
 • Rist med forskydningsbeskyttelse og 8 stk. M-12 bolte for hver meter
 • Gennemgående opdriftssikring
 • Tætte samlinger
 • Belastningsklasse A 15 – F 900, EN 1433
 • Stor indløbsvolumen
 • Korte leveringstider – også når der er tale om store mængder

OVERBEVISENDE FORDELE I PROJEKTER

I alle faser af et projekt overbeviser BIRCOmax-i® med sine mange fordele til bygherren, rådgiveren og entreprenøren. Dette gælder både fordele hvad angår funktion og økonomi.

For bygherren

Få mest mulig sikkerhed og ydeevne for investeringen. Med sin kæmpe kapacitet på op til 512 liter per meter sikrer BIRCOmax-i® nok volumen til at klare selv de værste skybrud. Og da BIRCOmax-i® klarer kl. F (90 tons) er der sikkerhed for at løsningen klarer selv de største belastninger - også på den lange bane. Desuden er en BIRCOmax-i® løsning et fornuftigt økonomisk valg, da den er ca. 20% billigere end den traditionelle løsning med et todelt system.  Et linjedræn til opsamling og en stor regnvandsledning parallelt med til transport af vandet.

For rådgiveren

Med den enorme kapacitet i BIRCOmax-i® kan man afvande store områder med et enkelt linjedræn. Gør planlægningen af projektet mere enkel end alternativet med en mindre afvandingsrende og en stor regnvandsledning parallelt med til transport af vandet. Med BIRCOmax-i® er der mindre jordarbejde og man skal ikke grave så dybt, da BIRCOmax-i® skybrudsrenden både omsamler og transporterer regnvandet. Giver også en besparelse på anlægsbudgettet, at skybrudsrenden er en integreret løsning, hvor man ikke skal grave så dybt, og renderne kan monteres hurtigt. BIRCOmax-i® klarer kl. F (90 tons) selv når den er installeret som en Type-I rende. Det giver bl.a. mulighed for at føre belægningssten helt ind til renden, da den ikke skal omstøbes med beton. 


For entreprenøren

BIRCOmax-i®  kan installeres som en Type-I rende. Det betyder at den ikke skal omstøbes af beton på siderne, hvilket giver en stor besparelse både i tid og beton. Renderne er desuden lette at installere, da de sættes lodret ved hjælp af løfteøjer. Renderne findes i længder af hele 3,0 eller 1,5m, så der kommer ikke så mange samlinger.  Den samlet installationstid vil være noget kortere end den alternative løsning med et linjedræn til opsamling og en stor regnvandsledning parallelt med til transport af vandet. 

 


Korrosionsbeskyttelse

Karmen yder største sikkerhed
BIRCOmax-i® har karme af 5 mm støbejern med CDP-coating, som er dybt forankret i renden. Dette er med til at sikre en meget lang levetid for hele rendesystemet. De massive støbejernskarme er modstandsdygtige overfor slitage og CDP-coating beskytter mod korrosion.


Trafiksikkerhed

Med forskydningssikring
Karmene på en afvandingsrende bliver hver dag belastet med stærke kræfter fra tunge køretøjer. Derfor er BIRCOmax-i® forsynet med en massiv 5 mm støbejernskarm, som er dybt forankret i selve renden. For hver meter rende er der 8 stk. M12 bolte, som holder ristene på plads. Desuden er de udstyret med en forskydningssikring, så boltene ikke bliver løse og man undgår at ristene klaprer, når der bliver kørt på dem.


Fordele ved beton

Førsteklasses stålarmeret beton
BIRCOmax-i® er produceret af førsteklasses C 60/75 beton, som er blevet stålarmeret. Det sikrer en høj trykstyrke og gør renden modstandsdygtig overfor vejsalt og frost. Den stålarmeret beton har med sin ru overflade en række fordele over glattere materialer som polymerbeton eller PE. Med sin store stabilitet og styrke sikrer BIRCOmax-i® en lang levetid og beskytter investeringen.

Opdriftssikring

Fast forankret til omgivelserne
BIRCOmax-i® har en gennemgående opdriftssikring, som sikrer at renden er fast forankret til sine omgivelser. Ved korrekt installation er det nærmest umuligt at renden kan løsne sig fra omgivelserne.


Sikre samlinger

Ny fer og not samling.
Fer og not formen ved rendesamlingerne passer præcist og sikrer dermed fagligt korrekt udførte samlinger med tætningsfuge.  Takket være formen kan de monteres ovenfra.


Skaber plads i byrummet

Plads til infrastruktur
Der er altid for lidt plads i byområder og hyppige renoveringsprojekter er undervejs til gene for både beboere for kommunekassen. Med et BIRCOmax-i® projekt anvender man så lidt plads som muligt og får samtidig en meget stor tilbageholdelsesvolumen.


Case: Horsens klar til 20 års regn

Horsens Kommune har afsluttet et klimatilpasningsprojekt midt i byen. Et ny type afvandingsrende med en kapacitet på 600 liter/sekund sikrer bymidten selv i tilfælde af kraftigt skybrud.

Som den første herhjemme har Horsens lagt en ny type afvandingsrende med en stor kapacitet som en del af en klimatilpasningsindsats. I dette projekt er den beregnet til at transportere 36 kubikmeter vand pr. minut. Afvandingsrenden BIRCOmax-i® er udviklet specielt til kraftige skybrud.

-Projektet handler om at lede overfladevandet væk hurtigt og effektivt, siger Susanne Borgvardt Jensen, projektleder for Klima- og Byudvikling i Horsens. Hun tilføjer:

-I Horsens by falder terrænet, og regnvandet løb sammen som i en tragt og dannede floder i gågaden på vej ned mod åen og havnen. Opgaven er at få det væk og føre det til Horsens Å. Den nye skybrudsrende løser den opgave og skaber tryghed for gågadens forretninger og alle andre.

Niras, den tekniske rådgiver på projektet, regnede på de vandmængder, der kan forventes i området, og dermed hvor meget der skal opsamles og transporteres.

Problemet er ikke hverdagsregn. Udgangspunktet for klimatilpasningsprojektet var en 20 års regnhændelse. En 20 års regnhændelse svarer til cirka 23 mm. på 30 minutter mens et almindeligt skybrud er 15 mm. på 30 minutter. Beregningerne viste, at der skulle transporteres op mod 600 liter/sekund.

Et fremfor to systemer

Kasper Sandal, afløbsingeniør og specialist i klimatilpasning i Niras siger:

-Den traditionelle løsning ville være et todelt system. Et linjedræn til opsamling og en stor regnvandsledning parallelt med til transport af vandet. Men to systemer fylder meget og betyder mere jordarbejde, og samtidig ville det give problemer at skulle grave dybt i en gågade midt i byen.

-Den nye skybrudsrende med opsamling og transport i samme element bød på en række interessante fordele. Først og fremmest løser det opgaven med at opsamle og flytte meget store vandmængder. Det store tværsnit i BIRCOmax-i® renden var en vigtig årsag til valget.

-Videre gav det en besparelse på anlægsbudgettet, at skybrudsrenden er en integreret løsning, hvor vi ikke skulle grave så dybt, og renderne kan monteres hurtigt, påpeger Kasper Sandal.

Rendeløsningen i Horsens vurderes til at være omkring 20% billigere end den traditionelle løsning med to systemer.

Op til tre meter lange elementer betyder færre samlinger, og de kan kranes ned i en smal udgravning.

I bybilledet synes de lidt bredere render synes af mere, men det er med til at sikre hurtig opsamling af regnvandet.

Fremtidens løsning

Klimatilpasningsprojekterne bliver flere og flere, og Kasper Sandal er ikke i tvivl om, at der kommer andre projekter, hvor BIRCOmax-i® kan anvendes.

Beregningerne viste, at en 60 meter afvandingsrende kunne klare opgaven. Konkret blev skybrudssikringen udført med 54 meter af typen BIRCOmax-i® 420 BH1000 og seks meter af typen BIRCOmax-i® 520 BH1200 fra ScanPipe.

-BIRCOmax-i renderne er udviklet til blandt andet lufthavne, industriområder, veje og pladser, hvor der er brug for at transportere meget store vandmængder, siger Bjarne Graff, teknisk konsulent i ScanPipe, der er specialist inden for afløb og klimatilpasning. Han fortsætter:

-Derfor var vi heller ikke i tvivl, da Niras henvendte sig til os.

-Med render i forskellige størrelser og indbygningshøjder kan de indpasses i forskellige typer af projekter. Også på pladser og veje med tung trafik. Renderne er støbt i beton med en indvendig hyperbel-design, der sikrer en optimal fordeling af kræfterne og dermed maksimal stabilitet. Det er derfor en meget pålidelig og holdbar konstruktion, der også tåler store belastninger fra køretøjer.

Nu venter Horsens blot på næste store skybrud. Nu med ro i sindet.


Case: Lauterbourg/Strasbourg Havn vælger BIRCOmax-i®

Med havneanlægget i Lauterbourg gennemfører en af Frankrigs største indlandshavne, Port Autonome de Strasbourg, en strategisk kapacitetsudvidelse. Allerede under planlægningen kunne BIRCO yde omfattende støtte i form af beregninger og leveringsplaner.

Optimeret installation

Planlæggerne var ikke længe om at vælge BIRCOmax-i® rendesystemet. Det moderne afvandingssystem overbeviste simpelthen med alle sine egenskaber. Type-I renden har afgørende fordele allerede under indbygningen. Fordi der ikke er brug for afstivninger på siderne, bortfalder krævende arbejdsopgaver. De tre meter lange afløbsrender sikrer hurtigt arbejde på byggepladsen, og det mindre antal samlinger øger driftssikkerheden. Den innovative rendeform garanterer maksimal stabilitet, også ved maksimal belastning.

 

Stor ydeevne

Også nettobredden på 320 og indbygningshøjden på 600 mm er med til at fremtidssikre systemet. For at kunne reagere på klimaforandringerne og de store nedbørsmængder er BIRCOmax-i® med sit enorme omgående og overfladenære vandreservoir en tidssvarende løsning på underjordiske konstruktioner. Systemet er forbundet via afløb med en diameter på 315mm – det betyder, at man slipper for ophobninger, og de store havnearealer afvandes hurtigt.

Permanent stabilitet

De 5mm massive støbejernskarme, som er dybt forankrede i betonen, er med til at beskytte BIRCOmax-i® renden mod belastninger. Desuden er BIRCOmax-i®’s hyperbelkonstruktion specielt udviklet til områder med store belastninger. Det sikrer lang tids drift uden afbrydelser, især i havneområder, der er udsat for konstante belastninger.

Download produktkatalog

BIRCOmax-i® brochure

BIRCOmax-i® brochure

[PDF, 1,74 MB ]

BIRCOmax-i®
produktbrochure